Oorzaken van stress en burn-out

Wat stress is, heb ik uiteengezet in mijn blog ‘wat is stress’. Maar wat zijn de oorzaken van stress en burn-out? Stress is te verdelen in gezonde en ongezonde stress. Beide zijn niet schadelijk tenzij ongezonde stress blijft voortduren. Stress zelf is geen ziekte. Je kunt hierdoor wel lichamelijk en mentaal ziek worden. Overspannen en