Hulp bij vastlopen in je baan, loopbaanadvies of outplacement.
en Wat nu?! biedt maatwerk en een persoonlijke benadering.

Loopbaan Coaching

Loopbaan

en Wat nu?! levert een persoonlijke benadering met een intensief traject gericht op het herkennen, erkennen en vervolgens gezamenlijk oplossen van de problematieken. Preventief als het kan en curatief als het moet.

Loopbaanadvies

en Wat nu?! combineert loopbaan advies in het begeleiden naar een andere baan of in de eigen baan als je daarin vastloopt met de rust die je vindt in de natuur. De persoonlijke benadering zorgt voor vertrouwen waarbij zaken als bewustwording, persoonlijke effectiviteit, communicatie en persoonlijke presentatie aan bod komen.

Herkennen, erkennen en gezamenlijk oplossen
Samen bekijken we jouw werkstressoren (a.d.h.v.: roos van Leary, DISC, lichaamstaal, gedrag). Vervolgens gaan we diep in op jouw overtuigingen, zingeving, talenten en kwaliteiten. Daarna leren we je praktisch solliciteren en richten ons op jouw lichaamstaal.

Sollicitatietraining

“Ik wil een carrière switch en Wat nu?!” In zeven eenvoudige stappen ga jij naar een goede duurzame baan. Eerst gaan we opzoek naar welke baan je blij wordt en dan zorgen we voor een positieve sollicitatie bij je huidige of potentiële werkgever.
 
Uiteraard besteden we ook aandacht aan bewustwording, persoonlijke presentatie en hebben wij ook een persoonlijkheidstest of indien noodzakelijk een communicatietest achter de hand. Alles wat nodig is om jouw nieuwe, ideale baan te krijgen. Die baan krijg je!

Vastgelopen in je eigen baan

Het komt vaak voor dat mensen vastlopen in hun werk. Soms door privéomstandigheden of de werksituatie en vaak door een combinatie van factoren. Hoe eerder dit wordt opgemerkt, des te groter de kans op een snel herstel. Deze preventieve aanpak kan grotere problemen voorkomen, zie hiervoor de preventieve trainingen bij Stress.
 
Er kan ook sprake zijn van een burn-out en overspannenheid. Loopbaancoaching is in dit geval gericht op herstel. Zo snel mogelijk, maar ook met geduld, omdat de onderliggende problemen wel écht aangepakt moeten worden. Zie hiervoor bij Stress trainingen voor overspannenheid en burn-out.

Outplacement

Outplacement is aan de orde als de organisatie en de werknemer van elkaar willen scheiden dan gaat de loopbaancoach met de werknemer op zoek naar duurzaam werk bij een andere werkgever. Bij al deze vormen van begeleiding moet het duidelijk zijn dat de werkgever naast wettelijke ook morele verplichtingen heeft. Daarom wordt de werkgever door ‘en Wat nu?!’ zo goed mogelijk bij het begeleidingstraject betrokken.

Persoonlijke presentatie

Wil je bij het solliciteren een goede eerste indruk maken? Wil je daarnaast de volledige aandacht van je gesprekspartner? Zorg dan voor de juiste profilering dankzij een doordachte lichaamstaal, communicatie en de juiste kleding. Bijvoorbeeld een kleur die goed bij je persoonlijkheid past. 
We houden onze cliënten letterlijk een spiegel voor en gaan samen op zoek naar de juiste presentatie. Kleding, persoonlijke verzorging, taalgebruik, snelheid van spreken, het komt allemaal voorbij. 

Het ligt voor de hand om de persoonlijke presentatie te combineren met de persoonlijkheidstest, dit is daarom ook een mogelijkheid.

Persoonlijkheidstest

Een professionele persoonlijkheidstest geeft inzicht in wie je bent en waar je drijfveren en interesses liggen.
Deze test helpt mee om inzicht te krijgen in vragen als ‘wie ben ik?’. De begeleiding is gericht op hoe iemand er in vergelijking met anderen uitziet, de vraag ‘wat maakt jou uniek?’ staat centraal. Het ligt voor de hand om de persoonlijkheidstest te combineren met de begeleiding persoonlijke presentatie, dit wordt daarom aangeraden.

Coaching met ezels

Loop je altijd tegen hetzelfde probleem aan en weet je niet waarom? Waar je ook maar gaat werken, na een tijdje is het net of je in dezelfde situatie terecht komt als bij je vorige baan. Wat is dit toch? Hoe verbreek je dit patroon? Hier kan ik bij helpen.
 
Dit is namelijk het persoonlijk effect dat jij op anderen hebt. Zelf zie en voel jij het niet zo als anderen dit doen. En hierbij helpen de ezeltjes. Zij voelen jou haarfijn aan en laten zien wat er onbewust bij jou speelt. Je krijgt inzicht in deze blinde vlek. Als je het eenmaal helder is, dan gaan we hiermee aan de slag zodat je je niet nogmaals aan dezelfde steen stoot.
Ook kunnen de ezels een rol hebben bij systemisch werken, beter bekend als familie- en organisatieopstellingen.

Trainingen en Workshops

Timeful@work Training
Een veel voorkomend advies: ‘volg een time management training’ en bij werkdruk en stress: ‘ga naar een mindfulness training’.
 
Time management is niet het volledige antwoord, het zijn kunstjes die je leert om structuur aan te brengen in je werk.
 
Mindfulness is ook niet het volledige antwoord, maar wel al een aanzet om dieper te kijken naar het waarom. Waardoor kom je niet door het werk heen? Wat bezorgd je stres? En waardoor ervaar je die hoge werkdruk?

Zelfvertrouwen en geen stress
Efficiënt en zonder stress je presentatie houden? Zelfverzekerd een sollicitatie- of acquisitiegesprek houden? Dat kan. Ook bij kleine stresssituaties die verlammend werken help ik je graag. Met twee coachingsgesprekken kun je je al vol zelfvertrouwen en zonder verlammende stress presenteren.

Halte traject Loopbaan
De ‘loopbaan’ module is een onderdeel van de negen haltes naar werkgeluk. De drie haltes binnen deze module zijn gefocust op loopbaancoaching. Deze bevatten het bekijken van werkstressoren (a.d.h.v.: roos van leary, DISC, lichaamstaal, gedrag), diep ingaan op overtuigingen, zingeving – talenten en kwaliteiten, leren praktisch solliciteren en het richten op lichaamstaal.

Communicatie in Balans Workshop
Individuele begeleiding of in-company workshop
 
Loop je tegen ‘communicatie problemen’ aan waardoor:
• Je niet jouw zegje kunt doen en verkeert begrepen wordt?
• Mensen nors op elkaar reageren?
• Niemand elkaar tijdens een vergadering begrijpt?
• Een promotie en baan weer aan jouw neus voorbij gaat?
• Je al geïrriteerd bent als je een collega tegenkomt waardoor je er geen zinnig woord meer uitkrijgt?

Dan kan een van onderstaande communicatie workshops of individuele begeleiding jou uitkomst bieden:
• Roos van Leary
• DISC
• Lichaamstaal

De ROOS van LEARY
De roos van Leary is een interactiemethode die je in inzicht geeft in de keuze die je maakt bij een actie en de reactie die je daarop krijgt. Je weet al van te voren hoe iemand op jou actie reageert. Hierdoor kun jij jouw communicatie aanpassen waardoor je invloed uitoefent op de communicatie.
 
Vooraf aan de begeleiding is er een test via de Leary academy. En wat nu?! heeft de licentie om de uitslag van de test toe te lichten en de begeleiding hierop af te stemmen.
 
Ook kan een test voor een heel team worden afgenomen om zo de interactie-conflicten op te sporen. Tijdens de workshop oefenen de deelnemers in de interactie naar elkaar toe. Waarbij we uitgaan van de gestelde leerdoelen van de deelnemers.
 
Vooraf aan de workshop is er een individueel gesprek over de uitkomst van de test. Elke deelnemer formuleert zijn leerdoel voor de workshop.
 
Bij een individuele test kan er ook een 360 graden vragenlijst worden ingebouwd. Je collega, leidinggevende en/of het thuisfront vullen dan ook de vragenlijst in. Je krijgt dan inzichtelijk hoe jij als gesprekspartner wordt ervaren. Hierdoor kun je gericht leren anders te communiceren.
 
Wil je inzicht krijgen in jou voorkeur communicatie? Dit kan ook. Je krijgt dan een test en vraagt drie anderen in jouw omgeving om die ook in te vullen. Dit wordt aangevuld met een individueel gesprek van twee uur waarin je advies krijgt over enkele communicatieaanpassingen. Deze helpen je mogelijk al met je verandering in je communicatie, waardoor het je wel gaat lukken.

DISC
DISC is een model dat beoogt menselijk gedrag en drijfveren in kaart te brengen. De letters staan voor vier verschillende gedragsstijlen: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.  Het DISC profiel geeft je voorkeuren weer in gedrag en communicatie. Om je profiel inzichtelijk te maken is er een test. Deze neemt En wat nu?! af via DISC Benelux waar wij de licentie voor hebben. 
 
Een DISC-test geeft niet alleen inzicht in jouw voorkeur van communiceren, maar ook hoe andere profielen communiceren. Hierdoor kun je veel beter anderen begrijpen en jouw manier gaan aanpassen waardoor je beter in contact komt en blijft met een ander. 
 
De DISC helpt je om diversiteit in je communicatie en gedrag toe te passen om zo optimaal samen te kunnen werken. 
 
Wordt de test ingezet voor een team? Dan komt niet alleen een individuele uitslag uit de test maar ook een teamoverzicht. Hierdoor kan het team zien wat zij nog missen om de optimale kracht uit hun samenwerking te halen. Na de workshop zijn de teamleden in staat om dit toe te gaan passen en efficiënter samen te werken.

Vooraf aan de teamworkshop is er een individueel gesprek om de test uitslag toe te lichten. Ook worden dan de leerdoelen bepaald voor de workshop.

Lichaamstaal
Wanneer je controle hebt over je eigen lichaamstaal en die van anderen kunt lezen, dan kun je veel efficiëntere gesprekken voeren. Je kunt verbinding leggen met de ander. Je krijgt grip op jouw non-verbale uitstraling en het effect van hoe de ander jou en jouw boodschap ervaart en erop reageert.

Lichaamstaal is een cruciaal onderdeel van loopbaanbegeleiding en werkstressbegeleiding. Tijdens loopbaanbegeleiding komt dit aan de orde bij netwerkgesprekken en sollicitatiegesprekken. Bij werkstress juist in hoe je jouw psyche met de juiste lichaamstaal ontspant. Daarnaast is het ook een klein onderdeel van de twee bovengenoemde methoden, Leary en DISC. We gaan dan in op:
• De invloed van jouw lichaamshouding
• De juiste gebaren bij jouw woorden
 
De workshop lichaamstaal kan als aparte workshop of individuele begeleiding worden geboekt.
 
Aan een workshop kunnen zes tot acht personen deelnemen. Als het team uit meer personen bestaat gaan we na wat er mogelijk is.
 
Tijdens de intake gaan we na waar de nadruk op ligt bij jou.
Ook kunnen we dan bepalen welke test, Roos van Leary of DISC, het beste ingezet kan worden.

Wie betaalt?

Vaak zal een werkgever (een deel van) de kosten op zich willen nemen voor een traject bij ‘en Wat nu?!’ Hieronder zet ik de mogelijkheden op een rijtje.

Bij een burn-out 
Een werkgever is bij de diagnose burn-out heel vaak bereid om voor de begeleiding te betalen, vooral omdat dit onder de beroepsziekte valt. De diagnose voor een burn-out moet wel door de huis-, bedrijfs- of arbo-arts worden gesteld. Jijzelf en de werkgever hebber er baat bij om zo snel mogelijk te herstellen. Daarnaast is en voelt de werkgever zich verantwoordelijk voor zijn werknemer waardoor hij graag voor het coaching traject betaalt.

Bij stress 
Bij werkstress, werkdruk, overspannenheid of prestatie afname door stress, zijn werkgevers ook vaak bereid om (een deel van) de kosten van een coachingstraject te vergoeden. Hiervoor hebben organisaties allerlei financiële potjes waar de begeleiding uit kan worden betaald. Bijvoorbeeld uit het vitaliteitsbudget, ontwikkelingsbudget, scholingsbudget of loopbaanbudget.  

Bij verlies & rouw 
Het kan zijn dat je niet verder komt omdat je een verlieservaring hebt gehad. Je denkt dan misschien allereerst aan het verlies van een dierbare. Maar je kan ook een verlieservaring hebben als je werk sterk is veranderd of als bijvoorbeeld je naaste collega is ontslagen. Ook dan is coaching een manier om het werk weer beter op te kunnen pakken. Het is ook in zo’n situatie goed om te informeren of de werkgever bereid is (een deel van) de coaching te betalen. Dan kunnen mogelijk ook potjes als het vitaliteitsbudget of het ontwikkelbudget worden ingezet.  

Durf je niet? 
Het kan zijn dat je het zelf lastig vindt om de betaling van de coaching aan te vragen bij je werkgever. Geen punt; ik kan je daarbij helpen.

Geen financiële ondersteuning van je werkgever? 
We gaan samen kijken naar jouw financiële middelen en mogelijkheden. Het kan zijn dat jouw werkgever geen budget heeft of vrijmaakt voor de begeleiding. Ook dan is het goed om contact met mij op te nemen. Begeleiding naar herstel en veerkracht is goud waard voor je gezondheid en geluk. Graag wil ik samen met je kijken hoe we met jouw financiële middelen het coachingstraject alsnog kunnen vormgeven.

ZZP’ers
Zelfstandig ondernemers kunnen de kosten voor een coaching traject gewoon boeken als (preventieve) stressbegeleiding of als scholingskosten. Soms vergoedt je verzekering ook geheel of gedeeltelijk de kosten, dus check dit in je arbeidsongeschiktheidspolis. 

De professionaliteit en geheimhouding van en Wat nu?! 
Deze professionaliteit houdt ook in dat de werkgever alleen op de hoogte is van de begeleiding en niet van de inhoud van de gesprekken. Soms kan het handig zijn de werkgever een voortgangsrapportage te geven en bij een tweede spoorbegeleiding moet dit. Voordat dit gedeeld wordt, heb jij vooraf de rapportage gelezen en inspraak gehad in wat ik de werkgever toestuur. Ook als een werkgever mij belt om te vragen hoe het traject verloopt, zal ik geen inhoudelijke informatie verstrekken.

Loopbaan- coaching en stressbegeleiding op de boerderij.

Onze boerderij ‘Onger Jen Eech’ ligt al ruim 200 jaar prachtig gelegen in het Zuid-Limburgse Heuvelland, op de Bocholtzerheide.